NEW DELHI - Jumlah data bancian di India menunjukkan 63 peratus rumah di India memiliki telefon berbanding sebuah tandas.
Bancian 2011 itu mendapati peningkatan drastik terhadap revolusi komunikasi di negara tersebut namun isu kemudahan kebersihan asas masih di tahap rendah.

Data yang didedahkan itu menunjukkan hanya 47 peratus daripada 330 juta penduduk negara memiliki kemudahan tandas di rumah mereka.
Pesuruhjaya Bancian C. Chandramouli berkata, membuang air secara terbuka mencetuskan kebimbangan besar di negara tersebut.